Eldre og D-vitamin

D-vitaminmangel øker muligheten for benskjørhet

I løpet av de siste årene har vi blitt mer oppmerksomme på D-vitaminmangel, særlig i enkelte risikogrupperEldre mennesker er spesielt utsatt. De er ofte mindre eksponert for sol og huden produserer mindre D-vitamin med alderen1. Dette medfører blant annet økt risiko for muskelsmerter, benskjørhet og benbrudd2.

Lave verdier av D-vitamin øker risikoen for benskjørhet.

Mindre D-vitaminer jo eldre man blir

Sola er vår viktigste kilde til D-vitamin. Den lange vinteren og mørketiden i Norge gir sjeldent tilstrekkelig sol, selv for de yngre. Eldre mennesker er ofte mer forsiktig i solen, de tåler ikke varmen like godt. Enkelte unngår solen for å bremse aldringstegn som rynker eller andre hudforandringer.

Huden lager mindre D-vitamin i solen jo eldre man blir. Huden blir i dårligere stand til å omsette UVB-strålene til D-vitamin. Undersøkelser viser at 70-åringer produserer om lag 25 prosent av mengden D-vitamin sammenliknet med en 20-åring ved lik soleksponering3.

Rådet fra ekspertene er tydelig:

«Få fastlegen til å undersøke ditt D-vitaminnivået».

 • Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt vitamin-D og dens viktige helseeffekter. Sammenhengen mellom D-vitamin, muskelstyrke og fall hos eldre er et av fokusområdene. Det er påvist en tydelig sammenheng mellom D-vitaminmangel og benskjørhet. Når vi blir eldre, tar vi opp mindre D-vitamin fra solen. I tillegg tar vi ofte opp mindre D-vitamin fra maten, som en følge av svekket appetitt og lite variert kosthold, sier Johan Moan, kreftforsker og professor emeritus ved Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo.

 • En enkel blodprøve hos fastlegen er alt som skal til for å sjekke D-vitaminnivået i kroppen. Ved eventuell mangel kan fastlegen veilede til riktig behandling når D-vitaminopptak gjennom sol og kosthold alene ikke er nok, avslutter Moan.

Helsedirektoratet råder eldre personer som er lite ute i sollys til å ta tilskudd av D-vitamin, i tillegg til et kosthold med mye fet fisk1

Symptomer på D-vitaminmangel

D-vitamin bidrar til å opprettholde en god helse, og kroppen vår bruker blant annet dette til å holde hjertet, hjernen, lungene, benbygningen og musklene sunne og friske.

D-vitaminmangel kan føre til helseplager, og noen av symptomene man bør være oppmerksom på er2:

 • Svekket immunsystem
 • Utmattelse
 • Slapphet
 • Smerter i ledd eller muskler

Er du usikker på om D-vitaminnivået ditt er for lavt, anbefales det å oppsøke lege.

Mer om D-vitaminer

Referanser

 1. Rapport fra Nasjonalt råd for ernæring, Helsedirektoratet IS-1408, side 9. 

 2. Vitamin D-mangel, Norsk Helseinformatikk, NHI.no 07.02.2017 (oktober 2017) 
   
 3. MacLaughlin J, Holick MF. Aging decreases the capacity of human skin to produce vitamin D3. J Clin Invest 1985 Oct;76(4):1536-8
   


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell