D-vitaminmangel og benskjørhet (osteoporose)

D-vitaminmangel og benskjørhet

Det er funnet en klar sammenheng mellom D-vitaminmangel og osteoporose (benskjørhet). D-vitaminet gjør det mulig for kroppen å absorbere kalsium fra tarmen. D-vitamin er derfor veldig viktig for en sunn og normal benutvikling.

D-vitamin viktig for skjelettet

Normal benstruktur og osteoporose
 

Vitamin D gjør det mulig for kroppen å absorbere kalsium fra tarmen, noe som er nødvendig for normal benutvikling. D-vitaminet styrer også kalsium og fosfor i blodet, noe som indirekte tillater nye ben å mineralisere seg og bli harde. Mangel på vitamin D kan føre til tap av benmasse og redusert muskelfunksjon.

Vitamin D og kalsium1

Vitamin D og kalsium er ofte kommentert sammen. Dette har sin naturlige årsak da vi er helt avhengige av D-vitamin for å kunne ta opp kalsium i tarmen. D-vitamin øker opptaket av kalsium fra tarmen og minsker tapet av kalsium i urinen. Når D-vitaminnivåene er tilstrekkelige, vil normalt 10-30 % av kalsiumet fra kosten bli absorbert. D-vitaminene spiller en viktig rolle med tanke på optimal benhelse, da kalsium er en viktig bidragsyter for å vedlikeholde et sterkt skjelett.

D-vitaminmangel og benskjørhet (osteoporose)

Benskjørhet eller osteoporose kan oppstå når kroppen ikke lager nok nytt ben eller når for mye gammelt ben brytes ned av kroppen. Det kan også være en kombinasjon av begge mekanismene.

Et svært lavt nivå av vitamin D er knyttet til benskjørhet (osteoporose). Basert på benmassemålinger er det på landsbasis beregnet at anslagsvis 240 000 - 300 000 nordmenn har osteoporose2. Bentettheten (BMD) måles ved mistanke om eller for å finne ut om en har osteoporose. Bentettheten sier noe om hvor mye kalk du har i kroppen. Etter 50-årsalderen mister menn og kvinner i gjennomsnitt 0,5-1% benmasse i året3.

Omtrent 30% av kvinner får benskjørhet4 etter menopausen. Redusert østrogennivå er en av faktorene som kan bidra til osteoporose. Andre risikofaktorer kan være kosthold, alkohol, røyking, stoffskiftesykdommer, revmatiske sykdommer, lav aktivitet og langvarig bruk av medikamenter som inneholder kortikosteroider. Ved å reduserer risikofaktorene og ta tilskudd av kalk og D-vitamin kan en delvis forebygge benskjørhet. Det finnes også behandling som forebygger bennedbrytning og – oppbygging4

Alvorlig D-vitaminmangel kan føre til osteomalasi eller rakitt

Alvorlig D-vitaminmangel kan gjøre ben myk og deformert, noe som kalles osteomalasi hos voksne5 og rakitt6 (engelsk syken) hos barn. Disse sykdommene er relativt sjeldne i den vestlige verden, men har økt de siste årene.

I Norge som i andre vestlige land ser vi en økning i forekomsten av rakitt. Det skyldes først og fremst økt forekomst blant innvandrere fra asiatiske og afrikanske land. Mindre sollys trenger gjennom mørk hud, i tillegg er solmengden de får i Norge langt lavere enn nærmere ekvator.

D-vitaminer er viktig for gravide

Å bygge sterke bein er en prosess som begynner allerede i mors liv. Studier har vist at sannsynligheten for å bli født med lav beintetthet, noe som kan føre til osteoporose senere i livet, er større dersom mor lider av D-vitaminmangel under svangerskapet.

Et forskningsmiljø i Sverige fulgte 95 lyshudede kvinner i siste trimester. Et mindretall var overvektige da studien begynte. I vinterhalvåret hadde 28% D-vitaminmangel og 85% av kvinnene hadde underskudd av D-vitamin7.

Mer om D-vitaminmangel

Referanser

  1. Store medisinske leksikon, Medisin, Legemidler og behandlingsformer, legemidler, farmakologi (18.9.17)

  2. Folkehelseinstituttet, Folkemedisin, Beinskjørhet og brudd, Fakta om beinskjørhet og brudd (osteoporose og osteoporotiske brudd) (18.9.17)

  3. Felleskatalogen, medisin, sykdom, benskjørhet (18.9.17)

  4. Store medisinske leksikon, medisin, bevegelsesapparatet, ortopedi, benskjørhet (18.7.17).

  5. Store medisinske leksikon, medisin, bevegelsesapparatet, ortopedi, osteomalasi (18.9.17)

  6. Store medisinske leksikon, Medisin, Fordøyelsessystemet, Ernæring (18.9.17)

  7. Brembeck P, Winkvist A and Olausson H. Determinants of vitamin D status in pregnant fair-skinned women in Sweden. British Journal of Nutrition. 2013, Volume 110, Issue 5: 856-864

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Se film om D-vitaminmangel og benskjørhet


Hva er D-vitaminer?

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer