Dekker til hele kroppen

De som dekker til hele kroppen ute i solen

De som av kulturelle eller religiøse grunner dekker hele eller store deler av kroppen er utsatt for å utvikle D-vitaminmangel.

Klær som blokkerer for solen

Solens UVB-stråler blokkeres av klær og kan gi D-vitaminmangel

Klær blokkerer det meste av UVB strålene. De som av kulturelle eller religiøse grunner dekker hele eller store deler av kroppen er utsatt for å utvikle D-vitaminmangel.

80-90% av vitamin D fås fra solens UVB-stråler.1 Uten soleksponering er et kosthold rikt på D-vitamin og eventuelt tilskudd av D-vitaminer viktig. Tilskudd bør tas hele året dersom man får minimalt med sollys om sommeren.2 Det anbefales screening av personer som går med heldekkende bekledning.3

Andre risikogrupper for D-vitaminmangel

Referanser:

  1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
  2. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? IS-2772. Utgitt av Nasjonalt råd for ernæring. November 2018 (30.03.2020)
  3. Nasjonal veileder i Endokrinologi, Elektrolytter og ernæring, Vitamin d-mangel, versjon 1.6, sist oppdatert 26.02.2020 (30.03.2020)


Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Hva er D-vitaminer?

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer

D-vitaminer og sol

Den mest effektive og lett tilgjengelige D-vitamin kilden vi har er solens UVB stråler. Men når strålene frem?

Les mer om sol og D-vitaminer