Eldre mennesker

Eldre mennesker

Mange eldre mennesker tilbringer mesteparten av tiden sin innendørs. Eldre over 70 år har en økt risiko for D-vitaminmangel 1,2.

Alder påvirker produksjonen av vitamin D

Hos en 70 åring reduseres vitamin D3 produksjonen med ca. 75%.
 

Mange eldre mennesker tilbringer mindre tid utendørs. D-vitaminmangel er spesielt vanlig blant beboere i eldreomsorgen 1,2.

Eldre påvirkes:

  • Når du blir eldre, produserer huden din mindre D-vitaminer når du er i solen. I tillegg blir kroppen mindre i stand til å omsette (metabolisere) vitamin D.
  • Eldre har en reduksjon i produksjonen av vitamin D3. Hos en 70 åring reduseres vitamin D3-syntesen i huden med ca. 75 %1,2.
  • Mange eldre mennesker tilbringer mindre tid utendørs. D-vitaminmangel er spesielt vanlig blant beboere i eldreomsorgen1,2.
  • D-vitaminmangel øker muligheten for beinskjørhet og eldre mennesker er spesielt utsatt. 

Les mer om D-vitaminmangel og benskjørhet 

Mål D-vitaminverdiene dine

Er du usikker, ta kontakt med legen for å måle D-vitaminverdiene og få praktiske råd for å unngå utvikling av D-vitaminmangel.

 

Andre risikogrupper for D-vitaminmangel

Referanser

  1. Holick MF. Vitamin D Deficiency. N Engl J Med 2007: 357: 266-81

  2. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Hva er D-vitaminer?

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer

D-vitaminer og sol

Den mest effektive og lett tilgjengelige D-vitamin kilden vi har er solens UVB stråler. Men når strålene frem?

Les mer om sol og D-vitaminer