Sykdom i mage tarm

Sykdom i mage tarm

Cøliaki sykdom, irritabel tarmsyndrom, inflammatorisk tarmsykdom, og andre tilstander som påvirker opptaket i mage-tarmkanalen kan også føre til D-vitaminmangel1.

D-vitaminmangel ved IBD

Ulike sykdommer i mage eller tarm medfører dårlig absorpsjon av næringsstoffer maten og kan føre til mindre vitamin D fra kosten.

Prevalens av D-vitaminmangel ved IBD har vist alt fra 16%-95%. Det forekommer hyppigere ved Crohns sammenliknet med ulcerøs kolitt.
Faktorer som spiller inn er2:

IBD øker ved høyere breddegrader. Sykdomsdiagnosen er hyppigere i vinterhalvåret. Lite eksponering av sollys har vist å være en risikofaktor ved utvikling av IBD. IBD pasienter har økt risiko for osteopeni og osteoporose grunnet bruk av steroider.

Cøliaki

Nesten 60% av pasientene med cøliaki hadde D- vitaminmangel eller utilstrekkelig D-vitaminverdier3
75 % av voksne cøliakipasienter hadde lav bentetthet (lite kalsium i skjelettet) og 40 % hadde utviklet osteoporose. Årsaken til at så mange nydiagnostiserte cøliakere har så store vitamin- eller mineralmangler er at skadene i tarmen reduserer evnen til å suge opp næringsstoffer fra kosten4.

Mål D-vitaminverdiene dine

Er du usikker, ta kontakt med legen for å måle D-vitaminverdiene og få praktiske råd for å unngå utvikling av D-vitaminmangel.

Andre risikogrupper for D-vitaminmangel

Referanser

  1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S

  2. Frigstad S.O., Høivik M. et al. Vitamin D deficiency in inflammatory bowel disease: prevalence and predictors in a Norwegian outpatient population, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2017: VOL. 52, NO. 1, 100–106

  3. Tavakkoli A, DiGiacomo D et al. Vitamin D Status and Concomitant Autoimmunity in Celiac Disease. J Clin Gastroenterol.2013: 47(6); 515–519.

  4. Lucendo AJ, García-Manzanares A. Bone mineral density in adult coeliac disease: an updated review. Rev Esp Enferm Dig. 2013: 105 (3); 154-62.





Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Hva er D-vitaminer?

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer

D-vitaminer og sol

Den mest effektive og lett tilgjengelige D-vitamin kilden vi har er solens UVB stråler. Men når strålene frem?

Les mer om sol og D-vitaminer