Spørsmål og svar

Vitamin D - Spørsmål og svar

Hvordan måler jeg vitamin D nivået?
Hvordan måler jeg vitamin D nivået?

D-vitaminnivå kan enkelt måles ved blodprøve. Eventuell behandling anbefales i samråd med lege.1

Referanse:

  1. Lillian Reiter og Hanne Stenberg-Nilsen, For høyt innhold av vitamin D i kosttilskudd? Tidsskr Nor Legeforen 2017. DOI: 10.4045/tidsskr.17.1013

 

 

Kan man ta for mye vitamin D?
Kan man ta for mye vitamin D?

Vitamin D er fettløselig og lagres i fettvev.1 Derfor er det viktig at gjennomsnittsinntaket over tid ikke er for høyt.2

Referanse:

  1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
  2. Lillian Reiter og Hanne Stenberg-Nilsen, For høyt innhold av vitamin D i kosttilskudd? Tidsskr Nor Legeforen 2017. DOI: 10.4045/tidsskr.17.1013

 

Hvem er utsatt for D-vitamin mangel?
Hvem er utsatt for D-vitamin mangel?

D-vitaminmangel er vanlig i Europa, men enkelte grupper er definert å være mer utsatt enn andre:

• Eldre1
Lite ute i solen
Absorberer sollyset dårligere
Mindre konsentrasjon av 7-dehydrokolesterol i huden
75% redusert vitamin D3-syntese hos en person på 70 år 

• Mørk hud1
Trenger seks ganger mer sol enn lys hud for å produsere samme mengde D-vitamin. Jo mørkere hud jo mer melanin i huden, beskytter mot solen, men blokkerer også for produksjon av D-vitamin

• Ekstra lys hud og lite sollys1
Å være unormalt lite ute i solen kan gi D-vitaminmangel. Det samme gjelder personer med lys og sensitiv hud som kanskje overbeskytter den mot eksponering av sollys.

• Overvektige1
Overvektige har samme evne til å produsere D-vitamin som andre når de eksponeres for sollys, men det antas at D-vitaminet fanges opp og lagres i fettvev. Det hindrer kroppen i å utnytte vitaminet optimalt.

Referanse:

  1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
Hvor mye vitamin D er nok?
Hvor mye vitamin D er nok?

Det er i utgangspunktet tilstrekkelig med et nivå på mellom 50 og 75 nmol/L. Nyere forskning tyder på at det kan være gunstig at vitamin D ligger over ca. 75 nmol/L.1

Referanse:

  1. Relis, Retningslinjer for bruk av vitamin D ved høye doser. 06.05.2013 (30.03.2020)
Hva er de viktigste kildene til vitamin D?
Hva er de viktigste kildene til vitamin D?

Solen er vår primære kilde til D-vitamin. På grunn av utilstrekkelig sollys i Norge i vinterhalvåret, produserer ikke huden nok D-vitamin i denne perioden. Det naturlige alternativet er å tilføre D-vitamin via kosten, spesielt fet fisk som sild, makrell og laks. Lever er også en god kilde til D-vitamin.1,2

Referanse:

  1. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? IS-2772. Utgitt av Nasjonalt råd for ernæring. November 2018 (30.03.2020)
  2. Moan JE. Hvorfor er vitamin-D mangel et problem? Forlaget Ny Videnskap, 2017

 

Hvorfor er vitamin D viktig?
Hvorfor er vitamin D viktig?

Med utilstrekkelig inntak av D-vitamin kan du miste benmasse. D-vitamin anses i dag å ha betydning i mange deler av kroppen, men den største og mest kjente oppgaven er at den hjelper kroppen med å absorbere kalsium som behøves for å vedlikeholde et sterkt skjelett.1 D-vitamin er også viktig for muskelfunksjonen.1

Referanse:

  1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S

 

Hva er D-vitaminer?

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer

D-vitaminer og sol

Den mest effektive og lett tilgjengelige D-vitamin kilden vi har er solens UVB stråler. Men når strålene frem?

Les mer om sol og D-vitaminer