Test deg selv

D-vitaminmangeltesten

Det er mange som får for lave nivåer av vitamin D, spesielt om vinteren. Men noen grupper har større risiko for å få D-vitaminmangel enn andre 1,2.

Ta testen under for å se om du er i risikogruppene for D-vitaminmangel.

Referanser

  1. Holick MF. Vitamin D Deficiency. N Engl J Med 2007: 357: 266-81
  2. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S