Hvem er utsatt for D-vitamin mangel?

Hvem er utsatt for D-vitamin mangel?

D-vitaminmangel er vanlig i Europa, men enkelte grupper er definert å være mer utsatt enn andre:

• Eldre
Lite ute i solen
Absorberer sollyset dårligere
Mindre konsentrasjon av 7-dehydrokolesterol i huden
75% redusert vitamin D3-syntese hos en person på 70 år 

• Mørk hud
Trenger seks ganger mer sol enn lys hud for å produsere samme mengde D-vitamin. Jo mørkere hud jo mer melanin i huden, beskytter mot solen, men blokkerer også for produksjon av D-vitamin

• Ekstra lys hud og lite sollys
Å være unormalt lite ute i solen kan gi D-vitaminmangel. Det samme gjelder personer med lys og sensitiv hud som kanskje overbeskytter den mot eksponering av sollys.

• Overvektige
Overvektige har samme evne til å produsere D-vitamin som andre når de eksponeres for sollys, men det antas at D-vitaminet fanges opp og lagres i fettvev. Det hindrer kroppen i å utnytte vitaminet optimalt.