Hvor mye vitamin D er nok?

Hvor mye vitamin D er nok?

Det er i utgangspunktet tilstrekkelig med et nivå på mellom 50 og 75 nmol/L. Nyere forskning tyder på at det kan være gunstig at vitamin D ligger over ca. 75 nmol/L.