Hvor mye vitamin D er nok?

Hvor mye vitamin D er nok?

Det er i utgangspunktet tilstrekkelig med et nivå på mellom 50 og 75 nmol/L. Nyere forskning tyder på at det kan være gunstig at vitamin D ligger over ca. 75 nmol/L.1

Referanse:

  1. Relis, Retningslinjer for bruk av vitamin D ved høye doser. 06.05.2013 (30.03.2020)