Kan man ta for mye vitamin D?

Kan man ta for mye vitamin D?

Vitamin D er fettløselig og lagres i fettvev.1 Derfor er det viktig at gjennomsnittsinntaket over tid ikke er for høyt.2

Referanse:

  1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
  2. Lillian Reiter og Hanne Stenberg-Nilsen, For høyt innhold av vitamin D i kosttilskudd? Tidsskr Nor Legeforen 2017. DOI: 10.4045/tidsskr.17.1013