Hvordan måler jeg vitamin D-status?

Hvordan måler jeg vitamin D nivået?

D-vitaminnivå kan enkelt måles ved blodprøve. Eventuell behandling anbefales i samråd med lege.1

Referanse:

  1. Lillian Reiter og Hanne Stenberg-Nilsen, For høyt innhold av vitamin D i kosttilskudd? Tidsskr Nor Legeforen 2017. DOI: 10.4045/tidsskr.17.1013