Hva er D-vitaminmangel?

Hva er D-vitaminmangel?

Vitamin D produseres naturlig i kroppen og er nødvendig for mange av kroppens grunnleggende funksjoner. D-vitaminmangel er vanlig over hele verden. 

En blodprøve hos fastlegen vil gi svar på D-vitaminnivå
En blodprøve kan gi deg svaret på hvor mye D-vitamin du har i kroppen og om du har en D-vitaminmangel¹.
 

Den beste måten å finne ut om du har D-vitaminmangel er å ta en blodprøve hos fastlegen. Blodprøven vil gi svar på om du har tilstrekkelig med D-vitamin. Legen vil gi råd og eventuell behandling dersom D-vitaminnivået er for lavt.

 

Hvor mye D-vitamin har du?

En blodprøve kan gi deg svaret på hvor mye D-vitamin du har i kroppen, og om du har en D-vitaminmangel. Dersom blodprøven din viser at du feks har < 25 nmol/L, så omtales denne mengden D-vitamin, som en D-vitaminmangel.2,3

Referanseverdier i blodet forteller om du har D-vitaminmangel

Nyere forskning tyder på at det kan være gunstig at vitamin D ligger over ca. 75 nmol/L 

 

Hvorfor er D-vitaminmangel viktig?

Ny forskning viser at det kreves høyere doser med D-vitamin enn man tidligere trodde. D-vitaminmangel kan føre til økt risiko for å utvikle en rekke sykdommer3

Hva kan D-vitaminmangel føre til?

Mangel på vitamin D kan føre til en rekke helsemessige problemer og kan være både smertefullt og alvorlig. I noen tilfeller kan alvorlig mangel på vitamin D føre til kramper og bein eller leddsmerter, men ofte er det liten eller ingen symptomer. Dersom du mener at D-vitaminnivået ditt er unormalt lav, er det viktig at du snakker med legen din.

Lav bentetthet eller osteoporose

Hvis du har blitt diagnostisert med lav bentetthet eller osteoporose, vil legen sannsynligvis skrive ut vitamin D og kalsium i kombinasjon med osteoporose medisiner, for å både forebygge og behandle sykdommen.

 

Mer om D-vitaminmangel

Referanser

  1. Norsk Legemiddelhåndbok, Fettløselige vitaminer, L23 1.1.3. Vitamin D og analoger (18.9.17)

  2. Fürst Medisinsk Laboratorium, analysenavn VITAMIND. (18.09.2017).

  3. Vitamin D is essential to the modern indoor lifestyle, Magazine issue:  Vol. 178 #9, October 23, 2010, p. 32

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell