Benskjørhet | D-vitaminmangel
D-vitaminmangel og benskjørhet (osteoporose)

D-vitaminmangel og benskjørhet

Osteoporose beskrives som benskjørhet.1 Knokkelstyrken er nedsatt ved benskjørhet og derfor er det økt risiko for beinbrudd. Disse kalles ofte lavenergibrudd da det skjer i situasjoner hvor det normalt ikke kommer et brudd, som ved et fall eller slag.1 Et lavt inntak av kalsium og D-vitamin gjennom kosten øker risikoen for osteoporose.1 D-vitaminet gjør det mulig for kroppen å absorbere kalsium fra tarmen.2 D-vitamin er derfor veldig viktig for en sunn og normal benutvikling.

D-vitamin viktig for skjelettet

Normal benstruktur og osteoporose

Vitamin D gjør det mulig for kroppen å absorbere kalsium fra tarmen, noe som er nødvendig for normal benutvikling.2 Mangel på vitamin D kan føre til tap av benmasse og redusert muskelfunksjon.2

Vitamin D og kalsium1

Vitamin D og kalsium er ofte kommentert sammen. Dette har sin naturlige årsak da vi er helt avhengige av D-vitamin for å kunne ta opp kalsium i tarmen.3 D-vitamin øker opptaket av kalsium fra tarmen og derfor kan en D-vitaminmangel føre til redusert benmasse.

Over 70% av kalsiumtilskudd kommer fra meieriprodukter.4 Dersom en ikke spiser eller drikker meieriprodukter kan det derfor være behov for tilskudd av kalsium.

D-vitaminmangel og benskjørhet (osteoporose)

Benskjørhet eller osteoporose kan oppstå når kroppen ikke lager nok nytt ben eller når for mye gammelt ben brytes ned av kroppen. Det kan også være en kombinasjon av begge mekanismene.

Et svært lavt nivå av vitamin D er knyttet til benskjørhet (osteoporose). Basert på benmassemålinger er det på landsbasis beregnet at anslagsvis 240 000 - 300 000 nordmenn har osteoporose.5 Bentettheten (BMD) måles ved mistanke om eller for å finne ut om en har osteoporose. Bentettheten sier noe om hvor mye kalk du har i kroppen. Etter 50-årsalderen mister menn og kvinner i gjennomsnitt 0,5-1% benmasse i året.1

Omtrent 25% av kvinner over 50 år har fått påvist osteoporose etter bentetthetsmåling.6 Redusert østrogennivå er en av faktorene som kan bidra til osteoporose.6 Andre risikofaktorer kan være lite sol, alkohol, røyking, tidlig menopause, gener, etnisk tilhørighet, lav vekt, høyde, sykdommer i fordøyelseskanalen, lav aktivitet og langvarig bruk av medikamenter som inneholder kortikosteroider.5 Ved å redusere risikofaktorene og ta tilskudd av kalk og D-vitamin kan en delvis forebygge benskjørhet. Det finnes også behandling som forebygger bennedbrytning og – oppbygging.1

Alvorlig D-vitaminmangel kan føre til osteomalasi eller rakitt

Alvorlig D-vitaminmangel kan gjøre ben myke og deformerte, noe som kalles osteomalasi hos voksne3 og rakitt2 (engelsk syken) hos barn. Disse sykdommene er relativt sjeldne i den vestlige verden, men har økt de siste årene.2

I Norge som i andre vestlige land ser vi en økning i forekomsten av rakitt.2 Det skyldes først og fremst økt forekomst blant innvandrere fra asiatiske og afrikanske land. Mindre sollys trenger gjennom mørk hud, i tillegg er solmengden de får i Norge langt lavere enn nærmere ekvator.

D-vitaminer er viktig for gravide

Å bygge sterke bein er en prosess som begynner allerede i mors liv. Studier har vist at sannsynligheten for å bli født med lav bentetthet, noe som kan føre til osteoporose senere i livet, er større dersom mor lider av D-vitaminmangel under svangerskapet.

Et forskningsmiljø i Sverige fulgte 95 lyshudede kvinner i siste trimester. Et mindretall var overvektige da studien begynte. I vinterhalvåret hadde 28% D-vitaminmangel og 85% av kvinnene hadde underskudd av D-vitamin.7

Mer om D-vitaminmangel

Referanser

  1. Felleskatalogen, medisin, sykdom, benskjørhet siste oppdatert 15.05.2019 (14.11.2023)
  2. Norsk Legemiddelhåndbok, Vitamin D og analoger, L23 1.1.2., siste endret 03.10.2017 (14.11.2023)
  3. Store medisinske leksikon, osteomalasi, Olav Reikerås, sist oppdatert 30.06.2022 (14.11.2023)
  4. Fakta om beinhelse, ernæringsavdelingen Olympiatoppen (14.11.2023)
  5. Folkehelseinstituttet, Folkemedisin, Beinskjørhet og brudd, Fakta om beinskjørhet og brudd (osteoporose og osteoporotiske brudd), siste oppdatert 20.10.2016 (14.11.2023)
  6. Store medisinske leksikon, (osteoporose) beinskjørhet, Olav Reikerås, Tore Kristian Kvien, Per-Henrik Randsborg, sist oppdatert 01.12.2020 (14.11.2023)
  7. Brembeck P., Winkvist A., Olausson H. Determinants of vitamin D status in pregnant fair-skinned women in Sweden. British Journal of Nutrition. 2013, Volume 110Issue 5: 856-864

DES-2023-0011 | 11-2023

Se film om D-vitaminmangel og benskjørhet

Loading the player...
Symptomer på  B-vitaminmangel

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer

Sist oppdatert:  10.07.2020