Babyer og små barn
Babyer og små barn

Barn trenger tilskudd av Vitamin D

B-vitaminer viktige for mange av kroppens funksjoner

Morsmelk er viktig for babyen

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det.1

Morsmelk inneholder mange viktige næringsstoffer som er viktig for en sunn utvikling for et spedbarn. D-vitamin går i liten grad over i morsmelk.1,2 Derfor er det greit å amme selv om mor spiser 20 mikrogram (800 IE) D-vitamin hver dag. I slike tilfeller trenger barnet 10 mikrogram tilskudd hver dag fra de er 6 måneder.1

Morsmelk inneholder ikke nok vitamin D

Dersom den nyfødte fullammes, er det en høy risiko for at barnet får for lite D-vitamin i en viktig fase av oppbygningen av bl. a. skjelett og tenner. Barn som får morsmelkerstatning, behøver ikke tilskudd av vitaminer, mineraler eller fettsyrer, og bør ikke få slikt tilskudd.1

Barn som delammes, bør også få tilskudd av D-vitamin, men mengden kan reduseres avhengig av hvor mye morsmelkerstatning barnet får.1

D-vitamintilskudd til barn

D-vitamin bør gis fra barnet er 4 uker

Helsedirektoratet anbefaler D-vitamintilskudd til alle spedbarn fra barnet er fire uker gammelt, gjerne i form av tran.1 Anbefalingen gjelder også barn som får morsmelkerstatning. Det anbefales at alle barn får tilskudd i form av tran eller D-vitamindråper frem til fylte to år.

Mengden tran kan økes gradvis fra 2,5 ml til 5 ml per dag, i løpet av de første seks levemånedene. Fra seks måneders alder anbefales 10µg vitamin D, som f.eks. 5 ml tran per dag.3 Eldre barn som ikke har fått mat som er beriket med vitamin D kan risikere å få D-vitaminmangel. Mange barn trenger tilskudd av D-vitamin i vinterhalvåret, og noen hele året, enten i form av mat som har tilskudd av D-vitamin, D-vitamin gjennom tran eller tilskudd.

I løpet av de første leveårene er mange foreldre ivrige med å gi barna D-vitamintilskudd, men kanskje er ikke oppfølgingen like god når barna blir eldre. Ser vi på resultatene fra ungdom i «Tromsøundersøkelsen», er det få som tar tran og hele 60% hadde D-vitaminmangel med serumnivåer under 50 nmol/l.3 Halvparten av jentene og 70 prosent av guttene hadde en D-vitaminmangel i en aldersgruppen 15-18 år.3 Én av seks ungdommer hadde serumnivåer under 25 nmol/l.3 De ble ikke målt i perioden mai til august på grunn av skoleferie. Mange tenker at det er så langt  nord, 69°N i forhold til mange sørpå 60°N.

Mange unge oppholder seg mye inne. En del spiller dataspill, snur døgnet litt i helger og ferier, og en del jobber mye med skole eller har fritidsaktiviteter som arrangeres innendørs. Nyere publikasjoner viser at ungdom er en risikogruppe for vitamin D-mangel.3 Det kan være grunn god nok til å måle de som har symptomer på D-vitaminmangel. 

Andre risikogrupper for D-vitaminmangel

Referanser:

  1. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, 07.01.2021(06.05.2021)
  2. Hollis BW, Wagner CL et al. Maternal versus infant vitamin D supplementation during lactation: A randomized controlled trial. Pediatrics 2015; 136: 625–34.
  3. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? IS-2772. Utgitt av Nasjonalt råd for ernæring. November 2018(06.05.2021)

 

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer på  B-vitaminmangel

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer

Symptomer på  B-vitaminmangel

D-vitaminer og sol

Den mest effektive og lett tilgjengelige D-vitamin kilden vi har er solens UVB stråler. Men når strålene frem?

Les mer om sol og D-vitaminer

Sist oppdatert:  10.07.2020