Overdose D-vitaminer | D-vitaminmangel
Overdose av D-vitaminer?

Overdose av D-vitaminer?

Vitamin D er viktig for å forebygge benskjørhet (osteoporose). I dag velger mange å ta et tilskudd av D-vitaminer for å dekke det daglige behovet. I tillegg lurer mange på: Kan D-vitamin overdoseres? Og i så fall hvor mye vitamin D er for mye?

10 til 20 minutters opphold i solen uten solkrem, 2 til 3 ganger i uken om sommeren, er nok til å fylle opp D-vitaminlageret.

10 til 20 minutters opphold i solen uten solkrem, 2 til 3 ganger i uken om sommeren, er nok til å fylle opp D-vitaminlageret.1

Solen er hovedkilde til D-vitamin

Solen er vår hovedkilde til D-vitamin og kan gi store mengder av vitamin D i løpet av kort tid. Heldigvis er produksjonen av vitamin D kontrollert av huden. Det er ikke mulig å bli overdosert av D-vitamin via sollyset2.

Legemidler og kosttilskudd

Tar man forskjellige typer kosttilskudd eller legemidler som inneholder vitamin D er det en liten risiko for å få en overdosering. Oppsøk lege dersom du ønsker å sjekke nivået av D-vitamin i kroppen din. Det er enkelt, alt du trenger er å ta en blodprøve for å sjekke ditt nivå, samt kartlegge eventuelle behov for tiltak.

Symptomer på overdosering av vitamin D

Overdose av D-vitaminer kan føre til at blodet tar opp for mye kalsium. Dette er kjent som for høyt nivå av kalsiumverdien i blodet (også kalt hyperkalsemi). Det kan ta flere dager, uker eller måneder før hyperkalsemi og tilhørende symptomer utvikles3.

Symptomer på overdose av vitamin D3 :

 • Tretthet
 • Kvalme eller brekninger
 • Polyuri (økt mengde urin)
 • Eventuelt nyresvikt
 • EKG-forandringer
 • Arytmier

Toksisitet kan vare i flere måneder, fordi D-vitamin er fettløselig og lagres i fettvev3.

Anbefalt daglig dose D-vitamin4

Vitamin D lagres i kroppsfett og for mye vitamin D kan føre til forgiftning. Nøyaktig hvor grensen er for en overdose av vitamin D, er noe som forskerne fortsatt ikke er helt sikker på.

Helsedirektoratet anbefaler et daglig inntak på 10 mikrogram per dag for voksne og barn fra de er 1 år. Alle over 75 år bør ta 20 mikrogram daglig.4

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har satt 100 mikrogram (4000 IE) som øvre tolerable inntaksnivå daglig. Bruk av slike doser anbefales på bakgrunn av medisinske funn og ikke på eget intiativ3.

Behandling av D-vitaminmangel

Ved behandling av en D-vitaminmangel kan betydelig høyere doser gis av en lege. For eksempel kan personer som har vanskeligheter med å ta opp vitamin D i tarmen på grunn av sykdom, som for eksempel Cøliaki* eller Crohns**ha behov for høyere doser D-vitaminer. Studier knytter mangel på D-vitamin med blant annet autoimmune sykdommer, kardiovaskulær sykdom, depresjon, demens, infeksjonssykdommer og muskel- og skjelettsykdommer3.

*Cøliaki er en kronisk betennelsessykdom som skyldes en unormal reaksjon på proteinet gluten.

Har du tatt for mye D-vitaminer?

Hvis du har symptomer som kvalme og dårlig appetitt, bør du oppsøke lege. Symptomene kan være et tegn på for høyt nivå av kalsiumverdien i blodet (hyperkalsemi).

Kontakt legen din

Mistenker du at du har tatt for mye vitamin D ta kontakt med legen. En blodprøve gir svaret på D-vitaminnivået i blodet.

Dersom D-vitamintesten viser et for høyt nivå, reduser inntaket i samråd med legen.

Mer om D-vitaminer

Referanser:

 1. Hvor mye sol er sunt? Forskning.no 05.05.2012 (14.11.2023) 
 2. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
 3. Relis, Retningslinjer for bruk av vitamin D ved høye doser. 06.05.2013 (14.11.2023)
 4. Helsedirektoratet, Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. 01.03.2016 (14.11.2023)

DES-2023-0011 | 11-2023

Symptomer på B-vitaminmangel

Risikogrupper

Er du i risikogruppen for å utvikle D-vitaminmangel?

Les om risikogrupper

Symptomer på B-vitaminmangel

D-vitaminer og sol

Den mest effektive og lett tilgjengelige D-vitamin kilden vi har er solens UVB stråler. Men når strålene frem?

Les mer om sol og D-vitaminer

Sist oppdatert:  10.07.2020