Livskvaliteten | D-vitaminmangel
D-vitaminmangel påvirker livskvaliteten

D-vitaminmangel påvirker livskvaliteten

Symptomene på D-vitaminmangel kan av mange beskrives som «hverdagsplager». En undersøkelse avdekker derimot at over halvparten av Norges befolkning opplever at de plages av denne type symptomer og av disse opplever tre av ti at symptomene er så plagsomme at det påvirker livskvaliteten.1

B-vitaminer viktige for mange av kroppens funksjoner

Mange opplever å ha såkalte «hverdagsplager» i ny og ne, men det mange ikke vet er at flere av disse plagene kan være symptomer på D-vitaminmangel. Å føle at kroppen ikke er helt som den skal kan påvirke livskvaliteten. En undersøkelse, som er gjennomført av analysebyrået YouGov, på vegne av D-vitaminmangel.no, tyder på at halvparten av Norges befolkning over 18 år opplever at de plages svært mye av disse symptomene.1 Til tross for at såpass mange føler at de er plaget, har kun fire av ti vært hos lege og målt D-vitamininnhold i blodet.1 I henhold til undersøkelsen kan omlag 880.000 nordmenn ha for lavt D-vitaminnivå.

Livskvaliteten forringes ved lavt D-vitaminnivå

Tretthet, slapphet, hodepine, muskel- og skjelettsmerter er de hyppigst forekommende plagene blant respondentene i undersøkelsen og kan være symptomer på at det er lite D-vitamin i blodet.1 Ifølge undersøkelsen kan nesten en million nordmenn oppleve at denne type symptomer er så plagsomme at de påvirker livskvaliteten.

Hvis man opplever plagsomme symptomer, kan det være lurt å oppsøke lege. Ifølge undersøkelsen er det energimangel og slapphet som er grunnen til at flest oppsøker lege for å få målt D-vitaminnivået sitt. Fire av ti opplever disse symptomene som så plagsomme at det påvirker livskvaliteten deres.1 I henhold til undersøkelsen opplever 500.000 nordmenn at symptomer som smerter i ledd, muskler og skjelett, samt dårligere muskelstyrke går utover livskvaliteten.

«Vinterdepresjon» er en type depresjon som opptrer spesielt  under mørketiden.2 Undersøkelsen som ble gjennomført for D-vitaminmangel.no tyder på at nesten 300.000 nordmenn er plaget med nedstemthet og depresjon i vinterhalvåret hvor halvparten av disse mener at det er så plagsomt at det påvirker livskvaliteten.1 I en artikkel på forskning.no konkluderes det med at det er en sammenheng mellom D-vitaminnivå og depresjon, og at deprimerte sannsynligvis har lave nivåer av D-vitamin i blodet.3 Den samme artikkelen trekker frem at det derfor kan være lurt å ta tilskudd av vitamin D for å forebygge sykdommer, spesielt i årstider der man er lite ute i sollys.

Økt livskvalitet etter å ha startet med D-vitamin

Professor Johan Moan har forsket på D-vitamin i snart 20 år og mener det er flere ting som kan gjøres når det oppdages lavt D-vitaminnivå.

– Solen er hovedkilden til vitamin D, men også enkelte matvarer, som fet fisk og tran er gode kilder. Men dette gir ikke nødvendigvis alltid nok til å øke D-vitaminnivået i kroppen din tilstrekkelig. Ofte er det supplement av D-vitamin som er den mest effektive behandlingen av lavt D-vitaminnivå, sier professor Johan Moan, som til daglig er professor emeritus ved Fysisk Institutt ved UiO og har vært forsker ved Avdeling for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning ved OUS Radiumhospitalet.

I undersøkelsen ble det stilt spørsmål ved hvilke tiltak respondentene gjorde etter at de fikk påvist lavt D-vitaminnivå. En av ti justerte kostholdet eller startet med tran, mens hele fem av ti startet med en eller annen form for supplement av D-vitamin.1 Halvparten av de som startet med tilskudd opplevde at dette tiltaket økte livskvaliteten i middels til svært stor grad.1

D-vitamin med eller uten resept

Vitamin D-tilskudd kan kjøpes i butikk, helsekost og på apotek, både med og uten resept. Undersøkelsen avdekker at de som startet med D-vitamin på resept er de som i størst grad opplever at endrede vaner har redusert symptomene og fått økt livskvalitet etter å ha startet med tilskudd.1

– Dette viser viktigheten av å få faglig veiledning når du skal tilføre kroppen vitaminer. En lege kan gi råd om hvilken behandling som kan være best for deg. Mitt beste råd hvis du opplever symptomer på D-vitaminmangel, er å dra til legen for å undersøke det. Det er ikke mer enn en blodprøve som skal til, forklarer professor Moan.

Professor Moans tips for å få i deg nok D-vitamin:

  1. Få i deg tran.
  2. Vær bevisst på å spise matvarer som er rik på D-vitamin, som for eksempel fet fisk og matvarer tilsatt vitamin D (ekstra lettmelk, smør og margarin).
  3. Føler du symptomer eller ubehag, oppsøk lege og ta en blodprøve. Gi beskjed til legen dersom du ønsker å måle D-vitaminnivået ditt.
  4. Dersom du får påvist lavt D-vitaminnivå, ta en prat med legen om hvilket D-vitaminsupplement du bør bruke og om det er nødvendig med resept eller ikke.
  5. Vær ute i solen om sommeren, men bli ikke brent. 

Her kan du lese mer om D-vitamin

Referanser

  1. Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 4-8. oktober 2017 gjennomført til sammen 1008 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år.
  2. Vinterdepresjon, Helse Bergen, Haukeland Universitetssykehus, Bjørn Bjorvatn, siste oppdatert 28.02.2023 (14.11.2023)
  3. Øvreberg L. D-vitamin mot vinterdepresjon. Forskning.no 21.10.2011 (14.11.2023)

 

DES-2023-0011 | 11-2023

Symptomer på  B-vitaminmangel

Ta en blodprøve

En blodprøve vil gi svar på om du har D-vitaminmangel. Mål ditt D-vitaminnivå neste gang du er hos legen

Les mer om blodprøver for D-vitaminnivå

Symptomer på  B-vitaminmangel

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer

Sist oppdatert:  10.07.2020