Mage- tarm sykdommer kan ha risiko for D-vitaminmangel.
Sykdom i mage tarm

Sykdom i mage tarm

Cøliaki, irritabel tarmsyndrom, inflammatorisk tarmsykdom (IBD), og andre tilstander som påvirker opptaket i mage-tarmkanalen kan føre til D-vitaminmangel.1

D-vitaminmangel ved ulcerøs kolitt og Crohns - IBD

B-vitaminer viktige for mange av kroppens funksjoner

Prevalens av D-vitaminmangel ved IBD har vist alt fra 16%-95%. Det forekommer hyppigere ved Crohns sammenliknet med ulcerøs kolitt.2  

Faktorer som spiller inn, er:2

 • Malabsorpsjon
 • Eksponering av sollys
 • Utilstrekkelig fysisk aktivitet
 • Redusert vitaminopptak via kosten
 • Røyking

IBD øker ved høyere breddegrader.2 Sykdomsdiagnosen er hyppigere i vinterhalvåret.2 Lite eksponering av sollys har vist å være en risikofaktor ved utvikling av IBD. IBD pasienter har økt risiko for osteopeni og osteoporose grunnet bruk av steroider.2

Hvordan håndtere D-vitaminmangel hos pasienter med IBD i en klinisk hverdag?

Pasienter med IBD, Crohns ’s og ulcerøs kolitt, har økt risiko for ekstraintestinale manifestasjoner, som osteopeni og osteoporose.3

Konsekvenser av D-vitaminmangel blant IBD pasienter er knyttet til sykdomsaktivitet, hyppigere tilbakefall, høyere postoperative residiv, lavere livskvalitet, generelt en unormal respons på biologisk behandling sammenliknet med de som har normale eller høye D-vitaminnivå.3

Forfatterne av studien anbefaler:3

 • behandlingsmål på 75-125 nmol/L
 • kontrollmåling etter 3-4 måneder
 • årlig måling, fortrinnsvis om vinteren og ved økt sykdomsaktivitet

En slik tilnærming kan bidra til et bedre sykdomsutfall for pasienten og ikke minst reduserte helseutgifter. 3

Cøliaki

Nesten 60% av pasientene med cøliaki har D-vitaminmangel eller utilstrekkelig D-vitaminverdier ifølge en studie.4

75% av voksne cøliakipasienterhar lav bentetthet og 40% høyere risiko for utvikling av osteoporose enn personer som ikke har cøliaki.5 Årsaken til at så mange nydiagnostiserte cøliakere har så store vitamin- eller mineralmangler er at skadene i tarmen reduserer evnen til å suge opp næringsstoffer fra kosten.5

Andre risikogrupper for D-vitaminmangel

Referanser:

 1. Holick MF. Vitamin D Deficiency. N Engl J Med 2007: 357: 266-81
 2. Frigstad S.O., Høivik M. et al. Vitamin D deficiency in inflammatory bowel disease: prevalence and predictors in a Norwegian outpatient population, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2017: VOL. 52, NO. 1, 100–106
 3. Nielsen O.H. et al. Managing vitamin D deficiency in inflammatory bowel disease. Frontine Gastroenterolgy 2019; 10:394-400
 4. Tavakkoli A, DiGiacomo D et al. Vitamin D Status and Concomitant Autoimmunity in Celiac Disease. J Clin Gastroenterol.2013: 47(6); 515–519.
 5. Lucendo AJ, García-Manzanares A. Bone mineral density in adult coeliac disease: an updated review. Rev Esp Enferm Dig. 2013: 105 (3); 154-62.

 

DES-2023-0011 | 11-2023

Symptomer på B-vitaminmangel

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer

Symptomer på B-vitaminmangel

D-vitaminer og sol

Den mest effektive og lett tilgjengelige D-vitamin kilden vi har er solens UVB stråler. Men når strålene frem?

Les mer om sol og D-vitaminer

Sist oppdatert:  10.07.2020