Eldre - For helsepersonell | D-vitaminmangel
Eldre mennesker

Eldre mennesker

Mange eldre mennesker tilbringer mesteparten av tiden sin innendørs. Eldre over 70 år har en økt risiko for D-vitaminmangel 1,2.

Alder påvirker produksjonen av vitamin D

B-vitaminer viktige for mange av kroppens funksjoner

Mange eldre mennesker tilbringer mindre tid utendørs. D-vitaminmangel er spesielt vanlig blant beboere i eldreomsorgen. 1,2

Eldre påvirkes:

 • Når man blir eldre, produserer huden mindre D-vitaminer når man er i solen. I tillegg blir kroppen i mindre stand til å omsette (metabolisere) vitamin D.2
 • Eldre har en reduksjon i produksjonen av vitamin D3. Hos en 70 åring reduseres vitamin D3-syntesen i huden med ca. 75 %.1,2
 • Mange eldre mennesker tilbringer mindre tid utendørs. D-vitaminmangel er spesielt vanlig blant beboere i eldreomsorgen.1,2,3
 • D-vitaminmangel øker muligheten for beinskjørhet og eldre mennesker er spesielt utsatt.4

Eldre med lavt inntak av fet fisk og berikede matvarer, og de som får lite sollys kan ha behov for ekstra D-vitamin.5 Eldre over 75 år anbefales 20µg daglig og det bør tas hele året dersom de er lite ute i solen om sommeren.5

Andre risikogrupper for D-vitaminmangel

Referanser

 1. Holick MF. Vitamin D Deficiency. N Engl J Med 2007: 357: 266-81
 2. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
 3. Lamberg-Allardt C, Brustad M, Meyer HE et al. Vitamin D – a systematic literature review for the 5th edition of the Nordic Nutrition Recommendations. Food Nutr Res 2013; 57.
 4. Dusso A.S, Brown A.J. and Slatopolsky E. Vitamin D. Am J Physiol Renal Physiol Am J Physiol Renal Physiol 289: F8–F28, 2005; doi:10.1152/ajprenal.00336.2004.
 5. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? IS-2772. Utgiftt av Nasjonalt råd for ernæring. November 2018
Symptomer på B-vitaminmangel

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer

Symptomer på B-vitaminmangel

D-vitaminer og sol

Den mest effektive og lett tilgjengelige D-vitamin kilden vi har er solens UVB stråler. Men når strålene frem?

Les mer om sol og D-vitaminer

Sist oppdatert:  10.07.2020