Spørsmål og svar - For helsepersonell | D-vitaminmangel
Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

 • Hva er forskjellen på Divisun® og vitamin D-tilskudd?

  Divisun® er et registrert legemiddel og fikk markedsføringstillatelse fra European Medicines Agency (EMA) i 2012. 

  Legemidler som er godkjent av EMA er evaluert i stor utstrekning når det gjelder effekt, sikkerhet og kvalitet. EMA vil også kontinuerlig overvåke disse aspektene ved registrerte legemidler når de er markedsført. 

  Kosttilskudd som inneholder vitamin D, har ikke blitt evaluert av EMA. Kosttilskudd trenger ikke å være godkjent før introduksjon på markedet. 

  Fremstillingsmetodene som brukes i produksjonen av kosttilskudd faller inn under næringsmiddellovgivningen og er forskjellige fra de gode fremstillingsmetodene (GMP) som brukes i produksjon av legemidler. Produsenter av godkjente legemidler gjennomgår kontinuerlig og grundig evaluering for å være i overensstemmelse med GMP. 

  Kosttilskudd er ment å supplere naturlig kosthold og bør ikke brukes til behandling av mangelsykdommer.

 • Hvor mye vitamin D er nok?

  Dessverre er det ikke fast etablert konsensus om optimale nivåer av 25-hydroksyvitamin D. Serumkonsentrasjon av 25 (OH) D er imidlertid den beste determinant av vitamin D-status og den mest følsomme testen på D-vitaminmangel. 

  25 (OH) D> 30 nmol/L er tilstrekkelig til å forhindre alvorlig hypovitaminose D (og i de fleste tilfeller osteomalasi og rakitt) 1.
  25 (OH) D> 75 nmol/L er nødvendig for optimal benhelse 2

  På dette nivået har man sett følgende:

  • Maksimal suppresjon av sirkulerende PTH (for å minimalisere benresorpsjon)
  • Størst kalsiumabsorpsjon fra kostholdet
  • Høyest benmineraltetthet

  Med slike data kan man anse at et nivå av 25-hydroksyvitamin D på 25 til 75 nmol/L indikerer en relativ D-vitamininsuffisiens, og at et nivå på 75 nmol/L eller høyere kan anses å indikere at det er tilstrekkelig vitamin D i kroppen2

  De individuelle forskjellene i respons på oralt tilskudd er stort. Årsakene kan være nivå av 25 (OH) D i utgangspunktet, malabsorpsjon, økt utskillelseshastighet på grunn av hyperparatyreoidisme og visse medikamenter, etterlevelse og genetiske faktorer. Responsen er klart relatert til verdiene i utgangspunktet 3.  

  Fedme har vært foreslått som en begrensende faktor siden vitamin D kan isoleres i fettvev.

  Daglig dosering gir mer bærekraftige forbedringer av vitamin D-status enn store intermitterende doser (årlige eller kvartalsvis doser)4.

  For å få et tilstrekkelig nivå av vitamin D, kan enkelte pasienter ha behov for svært forskjellige doser.

   

  1. Zittermann A, et al. Putting cardiovascular disease and vitamin D insufficiency into perspective. Br J Nutr 2005;94:483–92.  Souberbielle JC, et al. Evaluating vitamin D status. Implications for preventing and managing osteoporosis and other chronic diseases. Joint Bone Spine 2006;73:249 –53. Wharton B, Bishop N. Rickets. Lancet 2003;362:1389–400.
  2. Dawson-Hughes B, Heaney RP, Holick MF, Lips P, Meunier PJ, Vieth R. Estimates of optimal vitamin D status. Osteoporos Int 2005; 16:713– 6.
  3. Aloia JF, et al. Vitamin D intake to attain a desired serum 25-hydroxyvitamin D concentration. Am J Clin Nutr 2008,87,1952-8. Heaney RP, et al. Human serum 25-hydroxycholecalciferol response to extended oral dosing with cholecalciferol. Am J Clin Nutr 2003, 77, 204-10. Viljakainen HT, Palssa A, Kärkkäinen M et al. How much vitamin D3 do the elderly need? J Am Coll Nutr 2006, 25, 429-35.
  4. Sanders KM et al. JAMA 2010;303:1815-22 and Pekkarinen T et al. Eur J Endocrinol 2010;162:183-9.
 • Hva er de vanligste tegn og symptomer på D-vitaminmangel?

  Alvorlig D-vitaminmangel vil føre til osteomalasi hos voksne og rakitt hos barn. D-vitaminmangel vil forårsake sekundær hyperparatyreoidisme som kan forverre eller forårsake osteoporose.

  Et lavt nivå av vitamin D er også forbundet med dårligere muskelstyrke og svekket balanseevne (kroppen vil svaie mer) som i sin tur kan føre til en økende tendens til å falle hos noen pasienter. 

  Det er dokumentert at vitamin D3 (i kombinasjon med kalsiumtilskudd) vil kurere rakitt og osteomalasi. Det er også dokumentert at det kan redusere forekomsten av bruddskader, forbedre muskelfunksjon og balanse samt redusere risikoen for fall.

 • Hva er de viktigste kildene til vitamin D?

  Mennesker får vitamin D fra sollys, kosthold og kosttilskudd. Den langt viktigste naturlige kilde er bidraget fra ultrafiolett B-stråling (UV-B, bølgelengde 290-315 nm) som trenger inn i huden og konverterer 7-dehydrokolesterol til previtamin D3, som raskt omdannes til vitamin D3. Om sommeren gir soling av hele kroppen i 15 minutter midt på dagen rundt 15 000 IE vitamin D3 hos lyshudede personer1

  I så mye som 4-6 måneder av året vil en stor del av Europas befolkning ikke få tilstrekkelig UV-B-stråling fra sollys til at produksjonen av vitamin D kan begynne2

  Det er få matvarer som naturlig inneholder eller er beriket med vitamin D (for eksempel lettmelk og margarin). Det typiske vesteuropeiske kostholdet dekker mindre enn 10 % av det daglige behovet3

  Kosttilskudd som inneholder vitamin D er tilgjengelig på mange apotek og helsekostbutikker, men kvaliteten av disse produktene varierer. Rapporter om analyser av visse tilgjengelige vitamintilskudd viser at det faktiske innholdet er mindre enn 10 % av det som står på forpakningen.

   

  1. Working Group of the Australian and New Zealand Bone and Mineral Society; Endocrine Society of Australia; Osteoporosis Australia. Vitamin D and adult bone health in Australia and New Zealand: a position statement. Med J Aust. 2005;182(6): 281-285
  2. (Pasco JA et al. Vitamin D status of women in the Geelong Osteoporosis Study: association with diet and casual exposure to sunlight. Med J Aust 2001;175: 401-5. and Webb et al. Influence of Season and Latitude on the Cutaneous Synthesis of Vitamin D3: Exposure to Winter Sunlight in Boston and Edmonton Will Not Promote Vitamin D3 Synthesis in Human Skin. J Clin Endocrin Metab 1988; 67(2):373-78.
  3. Wagner et al. Breastfeeding Med. 2008;3(4):239-46
 • Hvorfor er vitamin D viktig?

  Oppdagelsen av vitamin D og elimineringen av rakitt som et stort medisinsk problem må rangere som en av legevitenskapens store prestasjoner1

  Vitamin D (eller snarere den aktive formen; kalsitriol) spiller en sentral rolle i kalsium- homeostasen. Plasmakonsentrasjoner av kalsium opprettholdes på et meget konstant nivå. Dersom plasmanivået av kalsium og fosfat faller, blir benmineraliseringen utilstrekkelig. Dette fører til rakitt hos barn og osteomalasi hos voksne.

  Kalsitriol virker ved å øke serumkonsentrasjoner av kalsium ved å:

  • Indusere intestinal kalsiumabsorpsjon
  • Mobilisere kalsium fra benvev 

  To mekanismer spiller en rolle når det gjelder å øke kalsiumkonsentrasjoner i blodet, og da spesielt i fravær av tilstrekkelig intestinal kalsiumabsorpsjon. Kalsitriol stimulerer osteoblaster til å produsere reseptoraktivator nukleær faktor-κB ligand (RANKL). RANKL stimulerer deretter osteoklastgenesen og aktiverer hvilende osteoklaster for benresorpsjon2.

  Derfor spiller vitamin D en viktig rolle ved å gjøre individer i stand til å mobilisere kalsium fra ben når det ikke finnes i kostholdet.

  Både kalsitriol og paratyreoideahormon er imidlertid nødvendig for denne prosessen3.

  Vitamin D er nødvendig gjennom hele livet, ikke bare for dannelse av ben og vedlikehold av normal muskelfunksjon. Det vitaminet har også en viktig rolle i flere andre fysiologiske systemer, og er livsviktig for vårt fysiske og mentale velvære.

  Nåværende kunnskap indikerer at kalsitriol, som virker ved vitamin D-reseptoren, har innflytelse over svært mange gener som ikke er relatert til kalsiumregulering. Et av de viktigste funnene etter at de ble oppdaget, var at vitamin D-reseptorer ikke bare vises i målcellene av osteoblaster og distale nyretubuliceller, men også i biskjoldbruskkjertel, hud, placenta, hjerne, tykktarm, hypofyse og eggstokker4

  De siste 10 år har gitt en økende mengde kunnskap om virkningene av vitamin D som ikke har med skjelettet å gjøre. Hvordan vitamin D for eksempel er innblandet i immunforsvar og forebygging av kreft, er nå gjenstand for intens forskning.

   

  1. Steenbock H. The induction of growth promoting and calcifying properties in a ration by exposure to light. Science 1924;60:224 –5.
  2. Suda T, Ueno Y, Fujii K, Shinki T. Vitamin D and bone. J Cell Biochem 2002;88:259–66
  3. Garabedian M, Holick MF, DeLuca HF, Boyle IT. Control of 25-hydroxycholecalciferol metabolism by the parathyroid glands. Proc Natl Acad Sci USA 1972;69:1673– 6
  4. DeLucaHF. Evolution of our understanding of vitamin D. Nutr Rev 2008;66:S73–S87
Symptomer på B-vitaminmangel

Divisun

Divisun® er et fleksibelt og praktisk legemiddel for forebygging og behandling av D-vitaminmangel.

Les mer om Divisun

Symptomer på B-vitaminmangel

Bestill materiell

Last ned, skriv ut eller bestill nyttige hjelpemidler for din praksis og dine pasienter om D-vitaminbehov og vitaminets viktige funksjoner.

Bestill eller last ned

Sist oppdatert:  10.07.2020