Sollys og vitamin D - For helsepersonell | D-vitaminmangel
Udiagnostisert D-vitaminmangel

Ikke diagnostisert D-vitaminmangel

D-vitaminmangel får stadig økende oppmerksomhet. I en studie som inkluderte 8.532 europeiske postmenopausale kvinner med osteoporose eller osteopeni, snittsalder 74,2, fant man at 80% hadde utilstrekkelig mengde vitamin D. Man tok da utgangspunkt i 80 nmol/l som tilstrekkelig.1 Med 50 nmol/l definert som tilstrekkelig, lå 32% av kinnene for lavt. Når man så på kvinner under 65 år hadde disse enda høyere prevalens av D-vitaminmangel enn gruppen som helhet. Det er ingen klare internasjonale retningslinjer for hvilket nivå som er tilstrekkelig, men nyere studier viser at det bør ligge på over 80 nmol/l eller minimum mellom 50 og 80 nmol/l.1

D-vitaminstatus er generelt tilstrekkelig hos den norske befolkningen og ser ut til å være bedre enn i populasjoner lengre syd i Europa. Det er imidlertid en relativt stor andel av befolkningen som har utilstrekkelige nivåer, og det er en nedgang i vitamin D-status på senvinteren, også i Sør-Norge.2

Eldre, spesielt sykehjemsbeboere, samt noen ikke-vestlige innvandrergrupper, har høy risiko for vitamin D-mangel. Det er behov for tiltak for å øke vitamin D-status, både i form av økt tilførsel av vitamin D i matvarer rettet mot befolkningen generelt, og vitamin D tilskudd til høyrisikogrupper. 2 D-vitaminnivåer hos den norske populasjonen må måles.2

Mat som er rik på D-vitamin er særlig fet fisk, fiskelever og margarin (margarinen er tilsatt D-vitamin)

Referanser

  1. Bruyère O. et al. Prevalence of vitamin D inadequacy in European postmenopausal women. Current Medical Research and Opinion, 2007 Volume 23 - Issue 8; 1939-1944
  2. Holvik K. et al. Vitamin D status in the Norwegian population. Solar Radiation and Human Health. The Norwegian Academy of Science and Letters, 2008
Symptomer på  B-vitaminmangel

Divisun

Divisun® er et fleksibelt og praktisk legemiddel for forebygging og behandling av D-vitaminmangel.

Les mer om Divisun

Symptomer på  B-vitaminmangel

Bestill materiell

Last ned, skriv ut eller bestill nyttige hjelpemidler for din praksis og dine pasienter om D-vitaminbehov og vitaminets viktige funksjoner.

Bestill eller last ned

Sist oppdatert:  10.07.2020