Vitamin D - et hormon - For helsepersonell | D-vitaminmangel
Vitamin D - et hormon

Visste du at Vitamin D egentlig er et hormon og ikke et vitamin?

Mange kaller vitamin D for solskinnsvitaminet1, men i realiteten er det ikke et vitamin. Vitamin D2 produseres av planter og vitamin D3 produseres fra kolesterol i kroppen etter eksponering fra solen.1 Vitamin D blir omdannet til et hormon som inngår i nært samarbeid med skjoldbruskkjertelen.1 Det er også kjent som provitamin D som påvirker hormonbalansen, og mye i kroppen er avhengig av blant annet D-vitamin.1 I tillegg har det vist seg at de fleste celler i kroppen har reseptorer for vitamin D (=VDR /Vitamin D Reseptorer).2

Omdannelsen av vitamin D til den aktive forbindelsen kalsitriol starter i huden ved at solens UVB stråler omdanner ett av forstadiene av kolesterol til kolekalsiferol (vitamin D3).1,2 Siden omdannes kolekalsiferol i leveren til kalsidiol og deretter i nyrene til den biologisk aktive forbindelsen kalsitriol.1,2

UVB strålene fra solen når ikke jordens overflate i september til april i Norge.

Vitamin D nødvendig for opptaket av kalsium

Motsatt er det når kalsiumnivået stiger ved D- vitamintilskudd. Stigende kalsium kan senke nivået av den biologiske aktive kalsitriol. Med andre ord er vitamin D nødvendig for opptaket av kalsium og viktig for ikke å utvikle benskjørhet eller rakitt som blant annet fører til deformert og svekket skjelettutvikling.4,5

D-vitamin, noen egenskaper

Nyere forskning og kunnskap viser at D-vitamin også har andre viktige funksjoner enn opptak av kalsium. Det er blant annet påvist at vitamin D har innflytelse på hjernens funksjoner.2 D-vitaminet stimulerer også vekst av nerveceller og dannelse av nevrotransmittere.2Dette kan forklare noe av sammenhengen mellom D-vitaminmangel og schizofreni1,2 eller depresjon6. Det antas at vitamin D har en viss antidepressiv effekt ved at det hemmer inflammatoriske reaksjoner og regulerer kal­siumbalansen i nervesystemet.6,7

I flere studier er det vist at D-vitamin er en av regulatorene av en rekke gener.2 Det er gjort over 33.000 studier på D-vitaminer og mye tyder på at D-vitaminet trolig gir enda flere helsegevinster enn de vi kjenner til i dag. Samtidig er mye fremdeles usikkert i forhold til hvilke spesifikke helsegevinster det gir, og mer forskning på dette området er nødvendig.

Referanser:

1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80 (suppl): 1678S-88S

2. Holick M. Vitamin D Deficiency. N Engl J Med 2007; 357:266-81

3. Norsk opplysningskontor for helsekost, Vitaminer og mineraler, September 2017

4. Store Medisinske Leksikon, kalsium, 11.09.2019

5. Norsk legemiddelhåndbok, L23.1.1.2 Vitamin D og analoger 20.02.2017, sist endret 03.10.2017

6. Rebecca et al. Vitamin D deficiency and depression in adults: systematic review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry (2013) 202, 100–107

7. Holmøy T. & Moen S.M. Assessing vitamin D in the central nervous system. Acta Neurol Scand. Suppl. 2010; (190): 88-92

Symptomer på  B-vitaminmangel

Divisun

Divisun® er et fleksibelt og praktisk legemiddel for forebygging og behandling av D-vitaminmangel.

Les mer om Divisun

Symptomer på  B-vitaminmangel

Bestill materiell

Last ned, skriv ut eller bestill nyttige hjelpemidler for din praksis og dine pasienter om D-vitaminbehov og vitaminets viktige funksjoner.

Bestill eller last ned

Sist oppdatert:  10.07.2020