Hverdagsplager: nedstemt, energimangel, muskelsmerter.
Ta en blodprøve

En blodprøve vil gi svar på ditt D-vitaminnivå

Hverdagsplager som nedstemthet, energimangel, hodepine og smerter i muskler og ledd kan være symptomer på at du har D-vitaminmangel.1,2 Svært mange er plaget med denne type symptomer, men vet ikke at man kan gjøre noe med det.

B-vitaminer viktige for mange av kroppens funksjoner

Symptomer på D-vitaminmangel kan blant annet være slapphet, tretthet, hodepine, muskel- og skjelettsmerter og kan for enkelte oppleves som «hverdagsplager».1,2 I følge en undersøkelse opplever over halvparten av Norges befolkning at de plages av ulike symptomer og nesten en million nordmenn opplever at enkelte symptomer er så plagsomme at det påvirker livskvaliteten.3I mange tilfeller kan det være så enkelt som at det skyldes lavt D-vitaminnivå. Mange vet ikke at man kan og bør måle D-vitaminstatus.3

Undersøkelsen, som er gjennomført av analyseinstituttet YouGov, på vegne av D-vitaminmangel.no, tyder på at fire av ti ikke vet at det er mulig å måle D-vitaminnivået ved å ta en blodprøve hos fastlegen.3 I følge undersøkelsen hadde kun 25 prosent av respondentene selv funnet ut, eller blitt tipset av familie eller bekjente om at det kunne være lurt å teste D-vitaminnivået på bakgrunn av symptomene de opplevde.3

Hvorfor gå til legen for å måle D-vitaminnivå?

Professor Johan Moan er en av verdens fremste D-vitaminforskere. I hans bok om D-vitamin beskriver han hvordan man først rundt 1990 begynte å se hvordan en lang rekke sykdommer er sjeldnere hos mennesker med mye D-vitamin i kroppen. Dette ga en ny forståelse av D-vitaminets rolle og hvor viktig det er for kroppen.4

Forskning viser at immunforsvaret er avhengig av D-vitamin for å fungere og mangel på D-vitamin kan gjøre mennesker mer mottakelige for en lang rekke sykdommer.5 Influensa, forkjølelse og mange andre infeksjonssykdommer i luftveiene har høyest forekomst når D-vitaminnivået er lavest.4

Ettersom D-vitamin settes i sammenheng med såpass mange sykdommer er det grunn til å tro at det er vanlig å sjekke om aktuelle plager kan skyldes D-vitaminmangel. Det er ikke nødvendigvis vanlig praksis i dag. En undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov viste at kun fire av ti hadde vært hos lege og målt D-vitaminnivået i blodet og at kun halvparten av de som har en kronisk diagnose, eller er under utredning for dette, hadde testet D-vitaminnivået sitt.3

I følge professor Moan hersker det ikke noen tvil om at D-vitamin er viktig for god helse.4 Han er opptatt av at de fleste av oss får i oss for lite av det viktige vitaminet og han anbefaler alle å få målt sin D-vitaminstatus når man likevel er til rutinekontroll hos fastlegen.4

Kvinner og folk i nord mest bevisste på å måle D-vitamin

Undersøkelsen tyder på at kvinner er flinkere til å gå til legen for å måle D-vitaminnivået enn menn.3

Videre viser undersøkelsen at det er en tendens til høyere bevissthet blant de som bor i nord når det kommer til å måle D-vitaminet sammenliknet med de som bor på Østlandet.3 Dette kan ha en naturlig sammenheng med lysforholdene i nord, hvor mørketiden preger vinteren. Solen er nemlig den viktigste kilden til vitamin D.

Huden vår danner D-vitamin når den er i sollys, men solen må stå høyt på himmelen for at huden skal produsere nok D-vitamin.2 Bortsett fra midt på sommeren har alle vi som holder til i den nordlige delen av Europa vanskelig for å få i oss tilstrekkelig med D-vitamin. Dette ser også ut til å påvirke når folk måler D-vitaminnivået sitt. I undersøkelsen ser vi at det var et fåtall som hadde målt D-vitaminnivået på sommeren, som er perioden med mest sol og når D-vitaminlagrene er høyest.4 Litt flere hadde målt D-vitaminnivået på høsten mens halvparten hadde målt D-vitamininnholdet på vinteren eller våren.3 

Trenger du å øke D-vitaminnivået ditt?

I tillegg til solen kan D-vitamin også fås gjennom maten, men det er få naturlig gode kilder til D-vitamin. Fete fiskesorter, torskerogn og tran, samt egg, er de beste kildene blant vanlige matvarer. De færreste spiser nok til at vi får dekket behovet.6 Under halvparten av den norske, voksne befolkningen har et inntak av vitamin D som svarer til det anbefalte inntaket.7 I følge professor Moan mener de fleste D-vitaminforskerne ute i verden at det er vanskelig å få i seg tilstrekkelig med vitamin D uten å ta tilskudd.4

Ved mistanke om D-vitaminmangel, oppsøk lege for å måle nivået. Legen vil kunne veilede deg på om du bør ta tilskudd av D-vitamin og om du bør bruke D-vitamin med eller uten resept.

Mer om D-vitaminmangel

Referanser

  1. Vitamin D-mangel, Norsk Helseinformatikk, NHI.no, 21.04.2022 (06.07.2022)
  2. Apotek 1, Vitamin D. Oppdatert September 2020. (06.07.2022)
  3. Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 4-8. oktober 2017 gjennomført til sammen 1008 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år.
  4. Moan JE. Hvorfor er vitamin-D mangel et problem? Forlaget Ny Videnskap, 2017
  5. Foghsgaard L. D-vitamin er immunforsvarets batteri. Videnskap.dk 08.03.2010 (06.07.2022)
  6. Ulleberg EK, Opplysningskontoret for Meieriprodukter. D-vitamin: Å berike eller ikke berike. Forskning.no 09.05.2016 (06.07.2022)
  7. Relis, Retningslinjer for bruk av vitamin D ved høye doser. 06.05.2013 (06.07.2022) 

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Symptomer på  B-vitaminmangel

Risikogrupper

Er du i risikogruppen for å utvikle D-vitaminmangel?

Les om risikogrupper

Symptomer på  B-vitaminmangel

Hva er D-vitaminer?

Sollyset er vår største kilde til D-vitaminer. Vitamin D dannes når solstrålene (UVB) treffer huden.

Les mer om D-vitaminer

Symptomer på  B-vitaminmangel

Test deg selv

Det er mange som får for lave nivåer av vitamin D, spesielt om vinteren. Ta vår D-vitaminmangeltest for å se om du står i fare for å få mangel på D-vitaminer

Ta D-vitaminmangeltesten

Sist oppdatert:  10.07.2020